Vår filosofi

 

Lär känna oss och kolla hur våra specialister hjälper kunderna att uppnå sina affärsmål.

Vilka är vi?

Cloudity är ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom CRM området med fokus på utveckling och implementering av applikationer baserade på Salesforce plattformen. Sedan etableringen år 2014 har vi framgångsrikt genomfört projekt på den polska och europeiska marknaden. Våra kontor finns i Warszawa, Stockholm och London. Som Salesforce Platinum Consulting Partner utvecklar Cloudity Salesforces ekosystem i Polen och Europa, samtidigt som vi stödjer våra kunder i att lansera produkter såsom Sales Cloud, Service Cloud, Pardot, Marketing Cloud eller Work.com. Vi utvecklar även egna affärsapplikationer baserade på force.com plattformen. Tjänster som Billing, Subscriptions och Procurement för Salesforce är de bästa exemplen på våra egna appar.

Agile arbetssätt

Cloudity genomför projekt på iterativ basis. Under implementeringen presenterar vi nya funktioner och lösningar till kunden och introducerar de ändringar som krävs kontinuerligt t ex veckovis. Tack vare det är det mindre risk att leverera en produkt som inte uppfyller kundernas krav. Den flexibla inställningen möjliggör maximal anpassning till verksamheten och företagets behov för vilka våra lösningar är.

Snabba och flexibla lösningar

Ju mindre tid som införande av IT-lösningar tar desto snabbare blir en ny applikation självbärande. Användarna lär sig snabbt funktioner och ger snabbt återkoppling på vad som är bra och vad som är mindre bra vilket möjliggör att applikationen kan snabbt anpassas till de faktiska behoven för dagen. Vi är inte rädda för utmaningar och svåra implementeringar och med vår flexibla attityd säkerställer vi ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete med våra kunder.

Vi kan affären

Är du redo för en revolution i din organisation? I Cloudity tillhandahåller vi inte bara tekniska lösningar som gör det möjligt för ditt företag att växa utan vi även gör integration av våra lösningar med åtanke på hela företaget. Vi ger rekommendationer på vad man ska uppgraderas eller förändras inom enskilda områden med målbilden på företagets övergripande mål i stället för IT-avdelningen, i åtanke. Enligt vår filosofi säkerställer vi att CRM lösningar är i linje med företagets verksamhet utan att arbetsprocesser anpassas till IT systemen.

Mobilitet

Vi anser att varje applikation som finns i organisationen bör vara mobil per definition. Du ska kunna vara uppkoplad med ditt företag var än du är och det räcker att du har en mobil telefon, surfplatta eller smartwatch med dig. Våra applikationer är helt mobila vilket möjliggör att du alltid kan vara i kontakt och jobba med dina arbetskamrater och affärskontakter.

 

 

 

Vår filosofi

 

Lär känna oss och kolla hur våra specialister hjälper kunderna att uppnå sina affärsmål.

Vilka är vi?

Cloudity är ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom CRM området med fokus på utveckling och implementering av applikationer baserade på Salesforce plattformen. Sedan etableringen år 2014 har vi framgångsrikt genomfört projekt på den polska och europeiska marknaden. Våra kontor finns i Warszawa, Stockholm och London. Som Salesforce Platinum Consulting Partner utvecklar Cloudity Salesforces ekosystem i Polen och Europa, samtidigt som vi stödjer våra kunder i att lansera produkter såsom Sales Cloud, Service Cloud, Pardot, Marketing Cloud eller Work.com. Vi utvecklar även egna affärsapplikationer baserade på force.com plattformen. Tjänster som Billing, Subscriptions och Procurement för Salesforce är de bästa exemplen på våra egna appar.

Agile arbetssätt

Cloudity genomför projekt på iterativ basis. Under implementeringen presenterar vi nya funktioner och lösningar till kunden och introducerar de ändringar som krävs kontinuerligt t ex veckovis. Tack vare det är det mindre risk att leverera en produkt som inte uppfyller kundernas krav. Den flexibla inställningen möjliggör maximal anpassning till verksamheten och företagets behov för vilka våra lösningar är.

Snabba och flexibla lösningar

Ju mindre tid som införande av IT-lösningar tar desto snabbare blir en ny applikation självbärande. Användarna lär sig snabbt funktioner och ger snabbt återkoppling på vad som är bra och vad som är mindre bra vilket möjliggör att applikationen kan snabbt anpassas till de faktiska behoven för dagen. Vi är inte rädda för utmaningar och svåra implementeringar och med vår flexibla attityd säkerställer vi ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete med våra kunder.

Vi kan affären

Är du redo för en revolution i din organisation? I Cloudity tillhandahåller vi inte bara tekniska lösningar som gör det möjligt för ditt företag att växa utan vi även gör integration av våra lösningar med åtanke på hela företaget. Vi ger rekommendationer på vad man ska uppgraderas eller förändras inom enskilda områden med målbilden på företagets övergripande mål i stället för IT-avdelningen, i åtanke. Enligt vår filosofi säkerställer vi att CRM lösningar är i linje med företagets verksamhet utan att arbetsprocesser anpassas till IT systemen.

Mobilitet

Vi anser att varje applikation som finns i organisationen bör vara mobil per definition. Du ska kunna vara uppkoplad med ditt företag var än du är och det räcker att du har en mobil telefon, surfplatta eller smartwatch med dig. Våra applikationer är helt mobila vilket möjliggör att du alltid kan vara i kontakt och jobba med dina arbetskamrater och affärskontakter.