Personalledning Tag

Som ett implementeringsföretag följer vi våra kunder under processen att välja den bästa lösningen för att stödja deras processer, såsom försäljning, från affärsanalysstadiet till det fullständiga genomförandet. Vi analyserar processer, designar och lanserar slutligen ett effektivt verktyg. Våra kunder ägnar sin tid åt att stödja...

Att implementera ett nytt verktyg innebär många utmaningar för hela organisationen. Dels utmaningar som är knutna till själva skapandet av det nya systemet, med konkreta uppgifter som kräver en grundlig plan och effektiv implementering och dels är det de utmaningar som berör det svåra ämnet...