IT-implementeringar Tag

Att implementera ett nytt verktyg innebär många utmaningar för hela organisationen. Dels utmaningar som är knutna till själva skapandet av det nya systemet, med konkreta uppgifter som kräver en grundlig plan och effektiv implementering och dels är det de utmaningar som berör det svåra ämnet...

Att vara framgångsrik inom försäljning kopplas ofta samman med att framgångsrikt stänga affärer med nya kunder. Det resulterar i att många bolag lägger högt fokus på marknads- och säljresurser inom nyförsäljning med målsättning att expandera den befintliga kundstocken för att öka befintlig tillväxt. Det är...