inköp Tag

Samarbete mellan upphandling (procurement) och försäljningsavdelningar i organisationer är ofta väldigt svårt. Dessa två avdelningar bör arbeta nära varandra för företagets bästa, och ändå missförstånd och konflikter kan uppstå som förhindrar detta.  Upphandling för Salesforce – en lösning som är skapad av Cloudity som äntligen...