försäljning Tag

Samarbete mellan upphandling (procurement) och försäljningsavdelningar i organisationer är ofta väldigt svårt. Dessa två avdelningar bör arbeta nära varandra för företagets bästa, och ändå missförstånd och konflikter kan uppstå som förhindrar detta.  Upphandling för Salesforce – en lösning som är skapad av Cloudity som äntligen...

Partnerförsäljning Att sälja via en tredje part (vanligtvis distributörer och återförsäljare) är en vanlig affärsmodell, särskilt inom IT-branschen. Vi ska titta närmare på hur Salesforce fungerar baserat på ett exempel med IT-licenser verksamheten.  Partnerförsäljning aktörer Vi ska titta på följande parter i modellen där försäljningen utförs via olika...