Salesforce Service Cloud®

Service Cloud är en Salesforce applikation som garanterar den högsta kvaliteten på en kundtjänst som man kan ha. Du kan ha den implementerad på vilken plats som helst och på vilken hårdvara som helst. Den kommer att hantera kunderna dygnet runt i alla dagar.

Kvalitet är aldrig en slump. Det är alltid resultatet av en snabb och smart insats.
- John Ruskin

Anmäl dig för en demo som kommer att presenteras av en av våra Salesforce experter. Fyll i formuläret då kontaktar vi dig för att ha ett möte.

Salesforce Service Cloud®

Service Cloud är en Salesforce applikation som garanterar den högsta kvaliteten på en kundtjänst som man kan ha. Du kan ha den implementerad på vilken plats som helst och på vilken hårdvara som helst. Den kommer att hantera kunderna dygnet runt i alla dagar.

Anmäl dig för en demo som kommer att presenteras av en av våra Salesforce experter. Fyll i formuläret då kontaktar vi dig för att ha ett möte.

 Implementering av Salesforce Service Cloud

Cloudity som Salesforce Consulting Partner kan hjälpa dig med implementering ochn underhåll av applikationerna. Anmäl dig för en demonstration eller ett möte för att diskutera vad ditt företag behover just idag och i framtiden för att verka i den digitala världen, projektets omfattning och eventuellt samarbete.

Implementering av Salesforce Service Cloud

Cloudity som Salesforce Consulting Partner kan hjälpa dig med implementering ochn underhåll av applikationerna. Anmäl dig för en demonstration eller ett möte för att diskutera vad ditt företag behover just idag och i framtiden för att verka i den digitala världen, projektets omfattning och eventuellt samarbete.

Ge dina kunder högsta möjliga kvalitet på service

Genom att använda Salesforce Service Cloud applikationen för att svara på kundförfrågningar får du mycket effektiv och snabb hantering av dina kunder. Den konsol som agenterna har framför sig säkerställer att agenten har hela tiden helhetsbild och kan omedelbart svara på kundernass frågor. Det finns även verktyg som hjälper dina kunder att lösa ett problem på egen hand eller skapa en användargrupp där de kommer att dela sin kunskap med varandra.

Ge dina kunder högsta möjliga kvalitet på service

Genom att använda Salesforce Service Cloud applikationen för att svara på kundförfrågningar får du mycket effektiv och snabb hantering av dina kunder. Den konsol som agenterna har framför sig säkerställer att agenten har hela tiden helhetsbild och kan omedelbart svara på kundernass frågor. Det finns även verktyg som hjälper dina kunder att lösa ett problem på egen hand eller skapa en användargrupp där de kommer att dela sin kunskap med varandra.

Integrera sms, email, telefon och chatt i en kommunikationskanal

Service Cloud möjliggör integration av alla kommunikationskanaler. Man kan hantera en kontakt från en webbplats, sociala medier eller livechatt. Som agent kan du erbjuda högkvalitativ support och ha allt under kontroll.

Integrera sms, email, telefon och chatt i en kommunikationskanal

Service Cloud möjliggör integration av alla kommunikationskanaler. Man kan hantera en kontakt från en webbplats, sociala medier eller livechatt. Som agent kan du erbjuda högkvalitativ support och ha allt under kontroll.

Snabbt och smart

Service Cloud applikation har även vertyg för djupanalyser och förbättring av informationsflöde mellan dig och kund. Du får snabbt veta vilken av kommunikationskanalerna som är viktigast för kunderna och där förbättringar ska undersökas. Man kan följa kunderna live och granska servicenivån löpande.

Snabbt och smart


Service Cloud applikation har även vertyg för djupanalyser och förbättring av informationsflöde mellan dig och kund. Du får snabbt veta vilken av kommunikationskanalerna som är viktigast för kunderna och där förbättringar ska undersökas. Man kan följa kunderna live och granska servicenivån löpande.

Salesforce Service Cloud implementation

Cloudity som Salesforce Consulting Partner kan hjälpa dig med implementering. Registrera dig för en demonstration eller ett möte för att diskutera dina affärsbehov, projektets omfattning och eventuellt samarbete.

 Salesforce Service Cloud implementation

Cloudity som Salesforce Consulting Partner kan hjälpa dig med implementering. Registrera dig för en demonstration eller ett möte för att diskutera dina affärsbehov, projektets omfattning och eventuellt samarbete.