Vilka är Salesforce®?

Salesforce är världsledande inom CRM och marknaden för affärsapplikationer. Det har förvandlat näringslivet genom att flytta mjukvara till molnet i 16 år nu. Utvecklingen av ett ekosystem av applikationer som är baserade på moln tekniken har gjort att tusentals entreprenörer lättare och mer effektivt kan bedriva sin verksamhet.

Varför Salesforce?

I Cloudity tror vi att Salesforce plattformen och dess ekosystem är för närvarande den bästa lösningen på marknaden. Världen rusar och takten i förändringen av affärsmodeller och arbetsprocesser ökar. Idag den tid då används traditionell programvara, som är installerad bunden på en datorn är över. Allt är mer och mer i molnet. Vi tror att det här är en tendens som bör följas eftersom det ger mätbara fördelar för företagen.

Salesforce Platinum Consulting Partner

Tack vare vårt nära samarbete med Salesforce och den entusiasm och passion som vi på Cloudity har gjorde att vi har den högsta nivå, platinium, på partnersskap med Salesforce. Samtidigt vårt arbete har möjliggjort företagets dynamiska utveckling och våra kunder framgångsrika, vilket glädjer oss oerhört mycket. Vår hemmamarknad är Polen men vi bygger och implementerar Salesforces affärsapplikationer över hela Europa.