Salesforce CPQ i Medtech industrin

Om ni kunde att öka era försäljningsresultat, produktivitet, och samtidigt kostnadseffektivisera och öka värdet på era produkter, skulle ni ta steget? Salesforce CPQ gör det möjligt att uppnå resultat på alla dessa punkter. Vi kan se att i takt med att Medtech industrin är under konstant utveckling och att nya produkter introduceras på marknaden, är era kunder i behov av att förändras. Därför är det viktigt att kontinuerligt utvecklas tillsammans med sina kunder. Salesforce CPQ är ett säljverktyg som snabbt och exakt genererar offerter som kan skickas ut direkt från er Salesforce.

Är du osäker på om Salesforce CPQ kan hjälpa just din verksamhet? Läs vidare så presenterar vi dess positiva effekter. CPQ är ett kraftfullt, anpassningsbart verktyg som inte är knutet till specifika industrier. Företag inom hälsa och sjukvård kan därför få en anpassningsbar applikation för att generera leads till intäkter, och därav uppnå en ökad tillväxt. Vi kan dessutom se en flitig användning inom hälsoförsäkring och apotek där det också finns ett allt större behov av att strukturera dess processer. 

För 10 år sedan hade MedTech industrin en stigande tillväxt på drygt 10%, och idag kan vi se att dessa siffror nästan har halverats. Det finns faktorer som påverkar påverkar tillväxten och i det här fallet den negativa trenden. Det kan ex ske i takt med en föränderlig marknad men också förväntningar på komplexa besulsprocesser. Det leder ofta till längre säljcykler vilket i sin tur gör att tillväxten blir mer trögrörlig. För att uppnå en hög tillväxt så behöver företag i branschen identifiera möjligheter för att utmana föråldrade säljprocesser. Hur börjar ni förändringen och utvecklas tillsammans med ert företag? För att vara konkurrenskraftig är det viktigt att se över hur man kan effektivisera det operationella arbetet, skapa innovativa affärsmodeller, samt djupdyka i data och analys. 

Effektivisera det operationella arbetet

Att företag har höga administrativa kostnader är en indikation på att produktiviteten kan förbättras i säljprocessen. Vi ser ofta att produktivitet bromsas för att manuellt göra olika sökningar som att leta efter produkt- och prisinformation Det leder till att dyrbar tid läggs på administrativa uppgifter som kan automatiseras och effektiviseras. Vi på Cloudity kan hjälpa er att förbättra dessa processer med hjälp av avancerad produktkonfiguration, avtalshantering och prisinformation. Det gör att ni slipper klippa och klistra ihop en offert för varje affär. Med CPQ kan vi eliminera misstag som att inte följa upp med kunder vid specifika tidpunkter. Vi möjliggör tid som kan läggas på säljaktiviteter som vilket gör att ni därefter kan nå en högre tillväxt. Ni kan därav få en friktionslös säljprocess för era säljare och bättre kundupplevelse. Växande konkurrens och nya regler på marknaden kräver effektivisering för att behålla tillväxt över tid. När säljare inte har några begränsningar för att göra prisavdrag så förlorar ni kontrollen i att ha en konsekvent prissättning och kan därefter se effekter som negativa marginaler. 

 

Bli SaaS-ledare tack vare Salesforce CPQ! Läs mer om hur du går till väga här.

 

Innovativa affärsmodeller i Medtech

I en marknad där det råder hög priskonkurrens är det viktigt att sticka ut med produkter och service. Enligt en färsk studie från Boston consulting kan vi se att Medtech servicemarknad kommer att växa med ca 50% inom de kommande åren, vilket gör det viktigt att redan nu förbereda sig för att ligga i framkant inom produkt- och serviceutbud. Många vårdinrättningar väljer att erbjuda ett värdebaserat utbud. Nu handlar det inte längre bara om produkten, utan att service, garantier och fördelaktiga prenumerationer också ska vara en del av din go-to-market strategi. Fördelen med att bygga en helhetslösning istället för att fokusera på produkten ger dubbelt värde för slutkunden. Först av allt får kunden en greppbar produkt eller tjänst levererad och därefter byggs ett stadigt inflöde av intäkter upp. Vid nya intäktskanaler är det sedan viktigt att se efter att ha en robust infrastruktur för att hantera flödet av intäkter. Med CPQ kan du ha full kontroll på offerter och servicekontrakt, genom att arbeta sömlöst med SLA och ärendehantering. Att levereras service i världsklass gör att ditt företag blir konkurrenskraftigt på marknaden samtidigt som ni som företag kan växa snabbare.

Data & Analys

På chefsnivå finns en brist på insikter inom genomsnittlig prissättning, rabattrender, och säljprognoser. Det gör det utmanande att fatta smarta beslut för att allokera resurser inom olika marknader. Att samla marknadsinformation för produktintäkter inom produktlinjer, kanaler eller regioner hjälper säljledare att ta smartare beslut. Nu kan ni ha all er data från säljprocessen i en plattform, med synlighet på pris och rabatter för säljledare att hålla koll på. Det gör att säljchefer kan anpassa sin kommersiella modell för att säkra viktiga affärer.

Beslut kan fattas baserat på faktisk data såsom genomsnittliga säljpris inom specficika marknader. Därefter kan ni lägga resurser där det genererar mest vinst. Det är eftersom CPQ gör det möjligt att se faktiska kontraktspriser. Att framföra faktisk information om kontrakt och prisinformation för hälso- och sjukvårdsfaciliteter inom samma nätverk ger säljare en bättre grund för att gå in i tuffare förhandlingar. Att ha korrekt information tillgänglig ger också en trygghet för att bygga tillit med kunder. 

Hur fungerar Salesforce CPQ? 

Salesforce CPQ använder förinställda formulas för att snabbt producera offerter. Vi ser att säljteam ofta lägger ner många timmar på att få en korrekt offert alternativt att leverera någonting snabbt där det ofta finns risk för felaktig information. CPQ består av förinställda regler att ta hänsyn till vid varje konfiguration, just för att undvika den här problematiken. Istället går det att producera en offert som gör era kunder och CFO nöjda. 

 

Intresserad av indirekt försäljning?

 

C står för configure (konfiguration)

En lösning passar inte för alla typer av verksamheter. En bra säljare kan guida kunder för att uppnå anpassade lösningar inom områden som kan förbättras. CPQ gör det möjligt att dessa säljare kan konfigurera unika kombinationer som baseras på bla efterfrågan och storlek på verksamhet. Lösningen föreslår passande add-ons, såsom extra långa träningssessioner, förlängningar av servicekontrakt eller produktkomplement. 

P står för price (pris)

Hur ofta säljer du efter en prislista? Du kanske offerera baserat på volymen eller ger extra rabatt för att ta hem en deal. Att hålla koll på aktuella prissättningar och rabatter kan ge dig huvudvärk och om slutsumman inte stämmer överens med era priser kan det leda till förödande konsekvenser. CPQ hjälper att ha en korrekt prissättning uppdaterad för alla era produkter och tjänster. Avancerade prisregler kan sättas upp för att hantera volymrabatter, procent av totala prenumerationer, förhandlade kontraktpriser, kanal och partnerpriser.

Q står för Quote (offert)

När säljare tar fram en offert bör huvudfokus ligga i att stänga affären. Det ska inte utgöra en risk i offerten så som att det finns priserror eller dålig format av dokument. Vi kan även se att manuellt arbete kan leda till felaktigheter i typsnitt, styckesindelning, vilket kan leda till att ert bolag inte framstår som professionella. Med CPQ kan säljare snabbt generera en offert, som skickas via mejl, och kan till och med ha ett tillval på e-signatur. Allt det här på ett par klicks. Marknaden för just MedTechföretag ser ett större behov att inkludera AI och automatiseringar i säljprocessen. Med Salesforce CPQ kan du etablera en korrekt prissättning för olika affärer, och driva produktiviteten i erat säljteam framåt. 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss för att prata med en av våra konsulter inom CPQ. 

 

Boka in ett möte med oss!

Låt oss prata om implementering av Salesforce CPQ inom ert företag. Kontakta oss!

 

Följ oss gärna på Linkedin.

Artikel av Michał Mroczkiewicz