Arbetsmetodik vid implementering av applikationer

Arbetsmetodik vid implementering av applikationer

Tack vare de erfarenheter som Cloudity konsulter har och de enorma möjligheter som erbjuds av Salesforce.com plattformen kan vi erbjuda våra kunder affärsapplikationer som helt uppfyller företagens behov även om deras arbetsprocesser är mycket komplexa och väldigt varierande inom olika arbetsområden.

Tack vare de erfarenheter som Cloudity konsulter har och de enorma möjligheter som erbjuds av Salesforce.com plattformen kan vi erbjuda våra kunder affärsapplikationer som helt uppfyller företagens behov även om deras arbetsprocesser är mycket komplexa och väldigt varierande inom olika arbetsområden.

Vi tror att effektivt stöd för företaget med IT-verktyg är endast möjligt om systemleverantören har djup förståelse för kundens verksamhet. Därför börjar vi arbeta med varje applikation med workshops tillsammans med kunden, där vi analyserar i detalj affärskrav och behov som ska uppfyllas av applikationen och vi bygger en ramarkitektur för mållösningen.

 

Därefter genomför vi, i samarbete med kunden, processen att bygga funktioner och användarmanualer sk User Stories, för applikationen. Detta möjliggör en tydlig definition av omfattningen av arbeten vid programmerings- och konfigurationsstadiet.

 

Designarbete utförs enligt SCRUM-metoden. Det görs på två veckors iterationsbasis. I vårt dagliga arbete lägger vi stor vikt vid en regelbunden kontakt med kunden. Efter avslutad utveckling av applikationen finns det en fas av tester och förberedelser för produktionsstart. Friktionsfri drift av applikationen efter produktionsstarten säkerställs av Cloudity service support team.

 

Introduktioner av en betydande förändring i IT stöd för organisationen, till exempel lanseringen av en ny applikation, kan vara en av de kritiska faserna i projektet. Därför gör vi våra kunder särskilt uppmärksamma för det. Det är en viktig fas för projektets framgång och därför lägger Cloudity konsulter särskild vikt vid det under denna period.

Vi tror att effektivt stöd för företaget med IT-verktyg är endast möjligt om systemleverantören har djup förståelse för kundens verksamhet. Därför börjar vi arbeta med varje applikation med workshops tillsammans med kunden, där vi analyserar i detalj affärskrav och behov som ska uppfyllas av applikationen och vi bygger en ramarkitektur för mållösningen.

 

Därefter genomför vi, i samarbete med kunden, processen att bygga funktioner och användarmanualer sk User Stories, för applikationen. Detta möjliggör en tydlig definition av omfattningen av arbeten vid programmerings- och konfigurationsstadiet.

 

Designarbete utförs enligt SCRUM-metoden. Det görs på två veckors iterationsbasis. I vårt dagliga arbete lägger vi stor vikt vid en regelbunden kontakt med kunden. Efter avslutad utveckling av applikationen finns det en fas av tester och förberedelser för produktionsstart. Friktionsfri drift av applikationen efter produktionsstarten säkerställs av Cloudity service support team.

 

Introduktioner av en betydande förändring i IT stöd för organisationen, till exempel lanseringen av en ny applikation, kan vara en av de kritiska faserna i projektet. Därför gör vi våra kunder särskilt uppmärksamma för det. Det är en viktig fas för projektets framgång och därför lägger Cloudity konsulter särskild vikt vid det under denna period.