Möjligheter med Salesforce

 

Salesforce erbjuder en rad lösningar som gör att företag i alla storlekar kan förbättra sin verksamhet. Salesforce är världsledande inom CRM och har flertal färdiga lösningar för olika affärsapplikationer som lätt kan anpassas för företagets specifika verksamhet och affärsprocesser. Förutom applikationer har Salesforce en kunskapsplattform som kan utnyttjas för att dela med sig erfarenheter från olika projekt bland anställda och kunder. Dessutom finns det en stor databas där alla kan lära sig nästan allt om användningen av enskilda verktyg.

Färdiga lösningar

 

De mest populära färdiga Salesforce lösningarna inkluderar flaggskeppsprodukten: CRM Sales Cloud, även Service eller Marketing Cloud. Varje applikation finns i olika versioner beroende på antal licenser och omfattningen av funktioner som krävs av ett visst företag, vilket visar att tekniken är skalbar. Förutom flaggskeppsprodukterna har Salesforces utvecklat många andra applikationer som stöder affärsprocesser inom andra områden. Community Cloud möjliggör etablering av värdefulla relationer mellan kunder eller anställda. Wave Analytics är ett verktyg som möjliggör avancerade dataanalyser och datainsamling. IoT Cloud möjliggör hantering av olika fysiska enheter via Internet, vilket innebär att enskilda enheter ansluts via molmet därmed får man full kontroll över dem och kan dessa styras via avancerad teknik fullt ut.
 

Sluten Ekosystem

 

Genom att skapa ett slutet ekosystem har Salesforce gjort det möjligt för partnersföretag att utveckla egna applikationer. Med hjälp av force.com plattformen kan varje av Salesforce officiella partners bygga en egen applikation. När applikationen är klar är nästa steg att erbjuda det till alla medlemmar av ekosystemet. Det görs via den interna affären med applikationer – AppExchange. Det är en möjlighet för att utveckla egna affärsapplikationer med hjälp partnernas lösningar för andra områden än Salesforce erbjuder.